Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050

Over ons

De doelstelling van het project kan als volgt geformuleerd worden: De Gebiedscoöperatie IJsseldelta wil vanuit onderzoek en ontwerp van het landschap, het ontwerp van techniek en het doorrekenen van economie, bewoners en bedrijven van het gebied bewust laten worden en activeren om samen tot uitvoering te komen, zodat de bestaande identiteit van het gebied versterkt wordt en een nieuwe duurzame economie aan het landschap toegevoegd wordt.

In dit project staan drie componenten centraal. Het gaat om het landschap als basis, de mensen en bedrijven die er wonen en gevestigd zijn en de techniek die toegepast kan worden ten aanzien van duurzaamheid & energie. Het landschap en de techniek kunnen beschouwd worden als een ontwerp opgave met een relatie tot de economie. De realiteit van de economische haalbaarheid kan niet uit het oog worden verloren. De invalshoek die gezocht wordt vanuit de mensen en bedrijven gaat over bewustwording over hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de duurzaamheidsopgave en de kansen die er liggen om die verantwoordelijkheid gebiedsbreed op te pakken en concreet tot uitvoering over te gaan.  Door een gebiedsbrede aanpak kan de duurzaamheidsopgave ook meer uitstraling krijgen. Het branden van de IJsseldelta, door het toevoegen van nieuwe iconen/landmarks, geeft nieuwe impulsen aan de economie en aan het enthousiasme om tot uitvoering over te gaan.

Het op te leveren product betreft een onderbouwing en doorrekening van een uitvoeringsprogramma die ingaat op concrete maatregelen/projecten die toewerken naar een energieneutrale IJsseldelta in 2050. Zowel de GCIJ en de genoemde partners zullen na oplevering van het uitvoeringsprogramma van start willen gaan met de uitvoering van 2 a 3 deelprojecten. 

Dit project is in 2018/2019 uitgevoerd in samenwerking met Het Oversticht en met ondersteuning vanuit het NEO programma onder aanvoering van René Venendaal. 

Contactpersoon voor dit project is Jan-Olaf Tjabringa