IJsseldelta

De IJsseldelta is één van de meest bijzondere landschappen van ons land. De bewoners, ondernemers, belangengroepen en professionele organisaties die er werken zijn er trots op. Samen maken we de IJsseldelta!

Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een uniek samenwerkingsverband tussen tientallen gebiedspartijen. Samen staan wij voor een sterke IJsseldelta. Goede ideeën, plannen en projecten van bewoners en ondernemers zijn daarbij onmisbaar. De coöperatie werkt samen met u aan vitale dorpen, versterking van natuur en landschap, een duurzame landbouw en een gezonde regionale economie. Ons werkgebied beslaat het gehele buitengebied van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Een groot deel van dit gebied is het Nationaal Landschap IJsseldelta.

IJsseldelta

Duurzaamheid & energie


Ondernemers en overheden zijn op zoek naar samenwerkingsvormen om de productie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie bevorderen. Welke mogelijkheden daarvoor het meest geschikt zijn, hangt ook mede af van de kansen die het landschap, 'De Delta' ons biedt. “U denkt toch niet dat het klimaat zich iets aantrekt van wat wij met z’n allen ‘vinden’ van de klimaatverandering?” Deze quote - van een bekend weerman in Nederland - is typerend voor de vele discussies die er gevoerd worden rondom klimaatverandering. Die discussie - over welles-nietes - gaan wij dan ook niet voeren. Samen met de betrokken gebiedspartijen wil de GCIJ overgaan tot actie, omdat wij de urgentie van klimaatverandering wel onderschrijven en inzien.

Lees meer

Dorpen & leefbaarheid


De Gebiedscoöperatie werkt ook aan het initiëren en verbinden van ideeën om de leefbaarheid binnen en de vitaliteit en kwaliteit van de dorpen te vergroten. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar de beweging tussen stad en platteland en van het platteland naar de stad, met een ontmoeting in het midden.

Lees meer

Groene Loper IJsseldelta 2.0


Na een succesvolle eerste ronde, staan wij in de startblokken om een 2e ronde Groene Loper IJsseldelta uit te rollen. In april hadden wij willen starten met de voorbereidingen, maar dat laat nog even op zich wachten. Heeft u belangstelling om mee te doen en wilt u op de hoogte worden gehouden van de voortgang? Geef dan uw gegevens door aan projectuitvoerder Jan-Olaf Tjabringa. Zodra de ruimte om te werken weer versoepeld wordt, treden wij naar buiten met een datum van een eerste bijeenkomst en de voorwaarden om een aanvraag in te dienen.

Lees meer

Agro & food


Melkveehouders in de IJsseldelta zijn bezig met activiteiten op het gebied van kringlooplandbouw, het aanboren van nieuwe markten, mogelijkheden voor bedrijfsverbreding, boerderijeducatie, IJsseldelta Boert Bewust en streekproducten. Kortom: verduurzamen en verbeteren van rendement gaan hier hand in hand.

Lees meer

Recreatie & Toerisme


Vanuit de portefeuille Recreatie en Toerisme wil de gebiedscoöperatie, in samenwerking met Marketing Oost en diverse ondernemers het toerisme binnen de IJsseldelta stimuleren. Het landelijk aandeel van de toeristische sector op onze economie is sterk groeiend (nu 4,3%) en zal nog met 50% groeien tot 2030.

Lees meer

Leden


Leden van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta zijn in principe maatschappelijke (belangen)groepen (zoals dorpsverenigingen, natuur- of agrarische verenigingen) of professioneel maatschappelijke partijen (natuur- en landschapsorganisaties) die reeds betrokken waren bij het Nationaal Landschap IJsseldelta of zich later hebben aangesloten. De leden zijn:

Lees meer