IJsseldelta

De IJsseldelta is één van de meest bijzondere landschappen van ons land. De bewoners, ondernemers, belangengroepen en professionele organisaties die er werken zijn er trots op. Samen maken we de IJsseldelta!

Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een uniek samenwerkingsverband tussen tientallen gebiedspartijen. Samen staan wij voor een sterke IJsseldelta. Goede ideeën, plannen en projecten van bewoners en ondernemers zijn daarbij onmisbaar. De coöperatie werkt samen met u aan vitale dorpen, versterking van natuur en landschap, een duurzame landbouw en een gezonde regionale economie. Ons werkgebied beslaat het gehele buitengebied van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Een groot deel van dit gebied is het Nationaal Landschap IJsseldelta.

IJsseldelta

Jaarverslag 2023 gereed


Het schrijven van een jaarverslag lijkt een formaliteit, maar het geeft tegelijk een prachtig inzicht in wat we allemaal doen. En dat is onbewust heel veel...! En dat we met onze projecten en activiteiten doorgaan is een feit, ook de komende jaren blijven we actief in de IJsseldelta. Het is onze wens dat de GCIJ zich in de komende jaren verder kan gaan ontwikkelen als een organisatie die haar kennis en kunde kan en wil inzetten verbetering van de vitaliteit, kwaliteit en leefbaarheid van de IJsseldelta. Dat doen we uiteraard samen met u!

Lees meer

Leden


Leden van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta zijn maatschappelijke (belangen)groepen (zoals dorpsverenigingen, natuur- of agrarische verenigingen) of professioneel maatschappelijke partijen (natuur- en landschapsorganisaties) die reeds betrokken waren bij het Nationaal Landschap IJsseldelta of zich later hebben aangesloten. De leden zijn:

Lees meer

Nieuwsbrief maart 2024 is uit


"Wat doen jullie eigenlijk veel!" horen we best vaak. Erover vertellen doen we alleen niet vaak genoeg. Vandaar weer een nieuwsbrief, editie maart 2024. In deze nieuwsbrief aandacht voor het Dorpsplan Windesheim 2035, de vooraankondiging voor de IJsseldeltadag op 25 mei, wandelen in de Brommerd en over onze toekomst voor de komende jaren.

Lees meer

Uitvoeringsprogramma 2024-2026


Het 3e uitvoeringsprogramma van de Gebiedscoöperatie is een feit. Net als bij de eerdere uitvoeringsprogramma’s staan ook in het voorliggend programma onze vijf bekende thema’s centraal. Wij merken in de praktijk dat ze veel samenhang met elkaar hebben, maar toch ook hun eigen opgaven kennen. Met veel input vanuit de leden zijn wij gekomen tot een veelzijdig programma. Als gebiedscoöperatie zetten wij ons in voor landschapselementen, voor streekproducten, dorpshuizen & ontmoetingsplekken, voor biodiversiteit, waterrecreatie en o.a. fiets- en wandelroutes.

Lees meer

Erfcoach


In het buitengebied van de gemeenten Kampen, Zwartewaterland, Zwolle en Steenwijkerland zijn erfcoaches voor u actief. De erfcoaches bevorderen samen met u dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. De erfcoaches staan klaar voor agrarisch ondernemers, particulieren met een erf in het buitengebied, particulieren en ondernemers die gaan verhuizen naar het buitengebied.

Lees meer

Wandelen in de Brommerd


Wandel van Molen de Zwaluw naar de Brommerd en weer terug. Een prachtig gebied met veel natuur en een rijke historie. Altijd al iets willen weten over de Stenendijk, het Varkensgat, het Galgenrak, de Franse Schans en de Kievitsbloem? Trek de wandelschoenen aan! In samenwerking met lokale partijen en beheerders maakten wij een wandelflyer.

Lees meer