Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten

Over ons

In het gebied Olde Maten en Zwartewatersklooster (OV) is de gebiedsalliantie SOM als werkgroep binnen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta actief. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten; Staatsbosbeheer; Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster en de Stichting Vrienden van de Olde Maten (Veldschuur).

De inzet van de alliantie (een van de werkgroepen binnen de cooperatie) is erop gericht om het gebied verder te ontwikkelen voor bewoners, gebruikers en bezoekers. Het versterken van de belevingswaarde, de relatie tussen natuur & landbouw en educatie zijn hier voorbeelden van. Er zijn hiervoor al meer dan 20 projectideeën geformuleerd. In afstemming met de samenwerkende partijen en anderzijds de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland zal Cultuurland Advies de projectleiding voor het komende jaar uitvoeren. De voorzitter van de alliantie is Wim Kanis uit Hasselt.