Beleving Zwarte Water en Vecht

Over ons

In het najaar van 2016 zijn bewoners van het gebied Zwarte Water en Vecht uitgenodigd om ‘hun verhaal’ over het gebied te delen. Welke plekken van betekenis zijn er? Dit kunnen plekken zijn met een historische gebeurtenis, een collectieve herinnering of bijvoorbeeld een huidige persoonlijke ervaring. Deze verhalen zijn samen met een historisch geografische analyse gebundeld in 'Het verhaal van Zwarte Water en Vecht'.

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) is door de provincie Overijssel gevraagd om aan dit proces een vervolg te geven. De GCIJ vertegenwoordigt 27 gebiedspartijen die allen werken aan een vitaal en kwalitatief gebied. De partijen zijn te kenmerken als partijen die begaan zijn met het landschap, met de agrarische sector, met toerisme & recreatie, met natuur & milieu en de leefbaarheid in het gebied en specifiek in de kleinere kernen. Een door de GCIJ ingestelde werkgroep ‘Beleving Zwarte Water en Vecht’ heeft hier praktisch handen en voetetn gegeven met het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht. Op vrijdag 19 oktober 2018 is dit programma aangeboden aan de bestuurders van overheden die betrokken zijn bij de Natura 2000 opgave Zwarte Water en Vecht. 

 

Het verhaal van het landschap gekoppeld aan recreatie & toerisme, lijkt op voorhand de meest logische en kansrijke combinatie te zijn. In het opgestelde programma heeft dit dan ook het zwaartepunt gekregen. Het programma legt de focus op een aantal deelgebieden: De Veldiger Buitenlanden, De Brommert, Ruimzicht en Bruggenhoek. Voor elke deelgebied zijn concrete uitvoeringsprojecten bedacht die de beleving langs het Zwarte Water en de Vecht doen vergroten. Het is nu aan de Provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland, Staastsbosbeheer en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta om tot concrete uitvoering over te gaan. De binnen de cooperatie actieve themagroep Toerisme & Recreatie zal de komende periode hierop toezien.  

 

Voor meer informatie over dit project en de voortang kunt u contact opnemen met Jan-Olaf Tjabringa, projectuitvoerder

Download hier het Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht.