Recreatie & Toerisme

Over ons

Vanuit de portefeuille Recreatie en Toerisme wil de gebiedscoöperatie, in samenwerking met Marketing Oost en diverse ondernemers het toerisme binnen de IJsseldelta stimuleren. Het landelijk aandeel van de toeristische sector op onze economie is sterk groeiend (nu 4,3%) en zal nog met 50% groeien tot 2030.

Toeristen kunnen er voor zorgen dat het voorzieningenniveau op in kleine dorpen op peil blijft. Daarom is het belangrijk dat de IJsseldelta mee profiteert van deze kans. Tegelijkertijd is het wenselijk dat we als regio op een duurzame en verantwoorde wijze ons toeristisch potentieel gaan gebruiken. Dit vraagt om het vormen van een gezamenlijke visie en de nodige afstemming met elkaar. De gebiedscooperatie heeft daarom regelmatig contact en overleg met de provincie en de 3 deelnemende gemeenten over de toeristisch-recreatieve sector. Daarnaast worden er jaarlijks minimaal 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd, zodat ondernemers op de hoogte blijven van nieuwe kansen en ontwikkelingen binnen de toeristisch-recreatieve sector. Inmiddels is de website van de gezamenlijke ondernemers samengevoegd met die van Marketing Oost. De toeristen kunnen informatie en arrangementen vinden op de website www.ontdekdeijsseldelta.nl

 

Portefeuillehouder Toerisme & recreatie: Erik van der Stouwe - email 

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta werkt momenteel aan:

 

In het verleden hebben wij gewerkt aan: 

  • Beleving Zwarte Water & Vecht (2.1 uit UP 2018-2020)
  • Haalbaarheidsonderzoek Waterbeleving in de IJsseldelta