Windesheim presenteert Dorpsplan Windesheim 2035

Over ons

Op dinsdag 7 november is het Dorpsplan Windesheim 2035 aan Gerdien Rots, wethouder in Zwolle voor onder meer ruimtelijke ordening, gepresenteerd. Het vormde het slotstuk van een boeiend dorpsproces en startpunt van de uitvoering van het plan.

Van maart tot oktober 2023 zijn zo'n dertig inwoners uit Windesheim actief bezig geweest om samen tot het Dorpsplan Windesheim 2035 te komen. Tijdens 4 gezamenlijke werkavonden en vele afspraken tussendoor hebben drie werkgroepen zich gebogen over kansen voor leefbaarheid, over welke specifieke behoefte er is voor welke type woning en over de vraag waar woningbouw wel of juist niet zou kunnen plaatsvinden. De verzamelde informatie hebben zij geanalyseerd en in een advies samengevat in zeven zorgvuldige opgestelde speerpunten. Speerpunten voor onze toekomst waar zij zelf aan kunnen werken, waar zij de samenwerking in zoeken of wat in goed vertrouwen uit handen gegeven moet worden met de bouwstenen die zijn aangereikt. 

'Er samen uitkomen'
De ambitie van het dorp, over hoe zij denken over de toekomst van Windesheim en omgeving, is verwoord in het Dorpsplan Windesheim 2035. Wat we in dit dorpsplan lezen is hun verhaal, zijn de kansen die zij zien voor het dorp en de omgeving en zijn de zorgen die zij hebben. Maar het is vooral het resultaat van 'er samen uitkomen', samen werken aan het dorp en omgeving waar ze trots op zijn en met veel plezier wonen, werken en recreëren.

Procesbegeleiding
Plaatselijk Belang Windesheim is lid van de Gebiedscooperatie IJsseldelta. Mede vanuit die achtergrond hebben wij als coöperatie het proces om te komen tot het dorpsplan mogen begeleiden. Jan-Olaf Tjabringa begeleide namens de coöperatie het proces en schreef met de vele input vanuit de inwoners het dorpsplan. Wij feliciteren het dorp met het dorpsplan en wensen ze veel succes met de uitvoering van de benoemde acties. Als Gebiedscooperatie IJsseldelta blijven we betrokken en samen optrekken.

Download: Dorpsplan Windesheim 2035