Groene Loper IJsseldelta 2.0

Over ons

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta voerde van september 2016 tot en met december 2017 het project ‘Groene Loper IJsseldelta’ uit. In 2020 krijgt het project een vervolg met de Groene Loper IJsseldelta 2.0. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het resultaat zijn.

De Groene Loper IJsseldelta is een sociaal instrument gericht op bewustwording,  participatie en creatieve initiatieven. Ook op andere plaatsen in Overijssel zijn ‘Groene Loper-projecten’ uitgevoerd, bijvoorbeeld in de Vechtdelta, Zwolle, Almelo en Deventer’. In al deze gebieden worden bestaande bewonersinitiatieven in kaart gebracht, het netwerk van initiatieven uitgebreid en ondersteuning geboden aan bewoners. Hoe dit wordt ingevuld en waar de focus ligt, verschilt per gebied.

De Groene Loper IJsseldelta heeft het in 2016 en 2017 mogelijk gemaakt voor enthousiaste en betrokken bewoners om met een klein geldbedrag een groot resultaat te behalen in hun eigen leefomgeving. Zo zijn verschillende natuurlijke speeltuinen aangelegd, bomen en bloemen geplant, informatieborden over landschap geplaatst door verschillende initiatiefnemers in de hele IJsseldelta. De focus van de Groene Loper IJsseldelta lag op de relatie tussen platteland en stad. Ook is er veel aandacht geweest aan biodiversiteit (bijvoorbeeld voor bijen en weidevogels op speciale thema-avonden en in verschillende initiatieven. In de Groene Loper IJsseldelta 2.0 zal weinig aan die focus veranderen.  

De geografische uitgestrektheid en diversiteit van het gebied maakt de Groene Loper IJsseldelta bijzonder. Een goede samenwerking en organisatie met de dorpskernen, bedrijven en belangenbehartigers is daarom noodzakelijk. Die is geborgd dankzij de opgerichte Gebiedscoöperatie. Zo worden alle inwoners bereikt, met name de inwoners van het buitengebied van de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland, Kampen. 

 

Archief:  

Nieuwsbrief nr. 1 Groene Loper IJsseldelta (najaar 2016) Nieuwsbrief nr.3

Nieuwsbrief nr. 2 Groene Loper IJsseldelta (voorjaar 2017)

Nieuwsbrief nr. 3 Groene Loper IJsseldelta (zomer 2017)

 

Deelnemen aan de Groene Loper IJsseldelta?

Het vervolg van de Groene Loper IJsseldelta staat in de startblokken. Houd deze website en de berichtgeving van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta in de gaten, of stuur een mail naar info@gcijsseldelta.nl om uw interesse alvast kenbaar te maken.