Dorpen & leefbaarheid

Over ons

De Gebiedscoöperatie werkt ook aan het initiëren en verbinden van ideeën om de leefbaarheid binnen en de vitaliteit en kwaliteit van de dorpen te vergroten. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar de beweging tussen stad en platteland en van het platteland naar de stad, met een ontmoeting in het midden.

Sinds de oprichting van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta hebben 10 dorpen, kernen, wijken en buurtschappen aansluiting gevonden: samen vormen zij de themagroep Dorpen en Leefbaarheid.

Tijdens twee - jaarlijkse thema avonden is ‘uitwisseling’ tussen bestuursleden of afgevaardigden van de besturen essentieel. Het is mogelijk kennis en kunde op informele wijze met elkaar te delen. Waardevol gegeven is dat  - actuele -  onderwerpen voor meerdere leden van de themagroep een rol spelen en aanpak en ervaring doorgegeven worden. Deze thematische aanpak biedt kansen. Door het maken van zorgvuldig keuzes en het bespreekbaar maken van aandachtspunten rond o.a. zorg voor ouderen, woningbouw, krimp, mobiliteit, leegstand van gebouwen in de buitengebieden en het oppakken en uitvoeren van projecten ontstaat een solide basis om samen origineel en actief te denken en aan de slag te gaan. De relatie van de dorpsbesturen en de Gebiedscoöperatie heeft de aandacht. Uitdaging ligt in het feit dat we zelf de leiding nemen en samen visie ontwikkelen. De Gebiedscoöperatie neemt verantwoordelijkheid voor ondersteuning, agendering en prioritering van onderwerpen, in samenwerking met de Gebiedsraad: met vertegenwoordigers van de belangenverenigingen van dorpen, kernen, buurtschappen en wijken. Met een goed plan en weloverwogen project zijn we zelf aan zet en is het aan de overheid om ons te faciliteren.

In samenwerking met de themagroep Dorpen & Leefbaarheid wordt of is er gewerkt aan de volgende projecten: