Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta

Over ons

In de IJsseldelta wordt al jaren geïnvesteerd in de kwaliteiten van het landschap. De erkenning als Nationaal Landschap en het daaruit voortvloeiende beleid, zoals het LOP, hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. In de IJsseldelta is dan ook jarenlang gewerkt met de Groen Blauwe Diensten, als vehikel om het beheer van het landschap te stimuleren en te financieren. Nu nieuwe middelen hiervoor ontbreken, is er gezocht naar alternatieve financieringsbronnen om het ambitieniveau - blijvend investeren in de kwaliteit van het landschap - te kunnen blijven vasthouden.

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ), de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) en de drie gemeenten zijn dan ook opnieuw op zoek gegaan naar middelen om te kunnen blijven investeren in het landschap. Het opgestelde ‘Bidbook Landschapsbeheer IJsseldelta’ sluit naadloos aan bij de ambities van de GCIJ, SPLIJ+ en de overheden. De partijen zijn de Provincie Overijsel / Partners Natuur voor Elkaar dan ook dankbaar voor de geboden kans een bidbook te kunnen opstellen.

Cultuurland Advies heeft in opdracht van de genoemde partijen leiding geven aan het op te stellen bidbook. Hun kennis en ervaring met de Groen Blauwe Diensten en de beschikking over het juiste netwerk in de IJsseldelta kwamen hier goed van pas. Het bidbook heeft antwoord kunnen geven op vragen als ‘welke landschapschappelijke kwaliteiten doen er toe’, ‘wie voelt er zich verantwoordelijk voor (eigenaarschap)’, ‘hoe willen we als gebied het beheer gaan regelen’ en ‘wie kan daarvoor een financiële bijdrage beschikbaar stellen’. Het bidbook is logischerwijs opgesteld met bewoners en partijen in de IJsseldelta. In oktober 2019 is het bidbook opgeleverd. De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hebben hun financiele bijdrage reeds toegezegd. De gemeenten Kampen en Zwartewaterland volgen nog. 

 

Voor meer informatie en aanmelding om mee te doen met het landjarig landschapsbeheer, neem contact op met Jan-Olaf Tjabringa
Download: Bidbook Landschapsbeheer IJsseldelta