Gebiedsontwikkeling, Natuur & Landschap

Over ons

Het landschap van de IJsseldelta vormt de rode draad in ons werk als Gebiedscoöperatie IJsseldelta. De kwaliteit ervan valt of staat bij een goed inzicht in de waarde van het landschap, de kansen die het biedt bij gebiedsontwikkeling en het beheer. Het project 'Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta' sluit daar naadloos op aan. De uitdaging is om nieuwe financieringsbronnen te vinden die langjarig beheer blijvend mogelijk maken. Doet u mee?

Momenteel werken wij aan het Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta 

Portefeuillehouder Gebiedsontwikkeling, Natuur & Landschap: Albert Corporaal (email)