Dorpen en Zon

Over ons

Dorpen spelen een hele belangrijke rol bij de leefbaarheid in het buitengebied. Veel dorpen beschikken over een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum of een wat meer traditioneel dorpshuis. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta wil het belang van deze ontmoetingsplekken verbinden met de opgave rondom duurzaamheid & energie. Samen met Grafhorst, Kampereiland, Mastenbroek en 's Heerenbroek is de Gebiedscoöperatie dan ook gestart met het project ‘Dorpen & Zon’.

Het doel van het project is: ‘Bewustwording rondom duurzaamheid in de dorpen aanwakkeren door het verduurzamen van de dorpshuizen en andere gemeenschappelijke gebouwen om hierdoor het belang van dorpen voor de leefbaarheid in het buitengebied te verstevigen en bij te dragen aan een energie neutrale IJsseldelta in 2050’. Het beoogd resultaat van het project is een aantal uitgewerkte en doorgerekende business cases, waarvan aangetoond is of deze wel of niet haalbaar zijn om succesvol uitgevoerd te worden. Idealiter hopen wij dat de 4 business cases allen uitvoerbaar zijn en ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

Deelnemende dorpen/buurtgemeenschappen: 


De output van dit project kan eveneens de start van de Energiecooperatie IJsseldelte betekenen. De gesprekken hierover worden momenteel gevoerd. In het voorjaar van 2021 wordt verwacht dat hier een besluit over genomen kan worden. Vanuit het bestuur van de GCIJ zijn Freek Nabers, Harry Geurts, André Klumpje en Albert Corporaal betrokken bij dit project en onderwerp. 
Benader voor meer informatie over Dorpen en Zon: Jan-Olaf Tjabringa, projectleider.