Duurzaamheid & energie

Over ons

Ondernemers en overheden zijn op zoek naar samenwerkingsvormen om de productie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie bevorderen. Welke mogelijkheden daarvoor het meest geschikt zijn, hangt ook mede af van de kansen die het landschap, 'De Delta' ons biedt.

“U denkt toch niet dat het klimaat zich iets aantrekt van wat wij met z’n allen ‘vinden’ van de klimaatverandering?” Deze quote - van een bekend weerman in Nederland - is typerend voor de vele discussies die er gevoerd worden rondom klimaatverandering. Die discussie - over welles-nietes -  gaan wij dan ook niet voeren. Samen met de betrokken gebiedspartijen wil de GCIJ overgaan tot actie, omdat wij de urgentie van klimaatverandering wel onderschrijven en inzien.

De opgave rondom duurzaamheid & energie is dermate groot, dat de GCIJ dit zeker niet alleen kan en moet oppakken. Het overstijgt individuele belangen, waardoor een gebiedsaanpak niet meer dan logisch lijkt. Samen met overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kunnen we daadwerkelijk bijdragen aan het verkleinen van onze negatieve bijdrage aan klimaatverandering.

In de Ondernemerskring Genemuiden, Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel en het Renewable Energy Overijssel programma heeft de GCIJ partners gevonden die met de inbreng van kennis en kunde waardevolle samenwerkingspartners zullen zijn. Samen met hen is het project Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050 geformuleerd.

 

Portefeuillehouder: André Klumpje - email