Kringloopboeren in de IJsseldelta

Over ons

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta ziet Kringlooplandbouw als innovatief fundament voor rendabele en duurzame landbouw in de IJsseldelta. Dit leidt tot ecologisch en economisch duurzame kwaliteitsproducten van gezonde bodem. Dit betekent: gezonde boerenbedrijven, vruchtbare bodem, schoon water, weidegang, gezonde koeien, kruidenrijker grasland en meer biodiversiteit.

Om dit te bereiken heeft de Gebiedscoöperatie hierop gerichte initiatieven ondersteund en mede geinitieerd.  Zo bood de Gebiedscoöperatie agrariërs via studiegroepen kennis en adviezen aan, om optimaal rendement te halen uit kringlooplandbouw. Daarbij werd samen met de boerencoaches van de IJsseldelta gewerkt aan het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van de bewustwording bij alle boeren in het gebied.

Infobulletin over Kringlooplandbouw in de IJsseldelta

Cursus kringlooplandbouw IJsseldelta voor gevorderden

Samenvatting: Bedrijfsontwikkeling door Samenwerking 

De Gebiedscooperatie IJsseldelta bood een (gebieds)eigen verdiepingstraject aan. Op dit moment - 2020 - vinden er op dit onderdeel geen activiteiten plaats. Heeft u belangstelling voor de basiscursus kringlooplandbouw? Dan verwijzen wij u graag door naar de Vruchtbare Kringloop Overijssel, aangeboden door een van de leden van de Gebiedscooperatie IJsseldelta, LTO Overijssel.

 

Benieuwd wat onze boerencoaches te vertellen hebben?