Kringloopboeren in de IJsseldelta

Over ons

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta ziet Kringlooplandbouw als innovatief fundament voor rendabele en duurzame landbouw in de IJsseldelta. Dit leidt tot ecologisch en economisch duurzame kwaliteitsproducten van gezonde bodem. Dit betekent: gezonde boerenbedrijven, vruchtbare bodem, schoon water, weidegang, gezonde koeien, kruidenrijker grasland en meer biodiversiteit.

Om dit te bereiken stimuleert en ondersteunt de Gebiedscoöperatie hierop gerichte initiatieven.  Zo biedt de Gebiedscoöperatie agrariërs kennis en advies aan, om optimaal rendement te halen uit kringlooplandbouw. Daarbij wordt samen met de boerencoaches van de IJsseldelta gewerkt aan het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van de bewustwording bij alle boeren in het gebied.

Infobulletin over Kringlooplandbouw in de IJsseldelta

Cursus kringlooplandbouw IJsseldelta voor gevorderden

Samenvatting: Bedrijfsontwikkeling door Samenwerking 

De Gebiedscooperatie IJsseldelta biedt een (gebieds)eigen verdiepingstraject aan. Heeft u belangstelling voor de basiscursus kringlooplandbouw? Dan verwijzen wij u graag door naar de Vruchtbare Kringloop Overijssel, aangeboden door een van de leden van de Gebiedscooperatie, LTO Overijssel.

 

Benieuwd wat onze boerencoaches te vertellen hebben?