Over ons

Over ons

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een samenwerking van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties onder andere op het gebied van natuur, landbouw, landschap, toerisme & recreatie en energie & duurzaamheid. Wij zijn de gebiedsontwikkelings- en samenwerkingspartner voor overheden, financiers, investeerders, gebiedspartijen én particuliere initiatiefnemers.

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een samenwerking van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties onder andere op het gebied van natuur, landbouw, landschap, toerisme & recreatie en energie & duurzaamheid. Wij zijn de gebiedsontwikkelings- en samenwerkingspartner voor overheden, financiers, investeerders, gebiedspartijen én particuliere initiatiefnemers. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en streeft efficiency en meerwaarde voor haar leden na. De coöperatie is van en voor haar leden.

De coöperatie werkt vanuit een uitvoeringsprogramma 2018-2020, welke begin 2018 is vastgesteld door de leden. U kunt het uitvoeringsprogramma hier downloaden. Het programma is voortgekomen uit het Strategisch Plan, welke u hier kunt downloaden en uit vele gesprekken met de leden van de GCIJ.   

 

Het bestuur van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta bestaat uit: 

  • André Klumpje - Voorzitter, bestuurslid en portefeuillehouder Duurzaamheid & Energie  - email 
  • Freek Nabers - Penningmeester en bestuurslid - email
  • Albert Corporaal - Bestuurslid met portefeuille Landschap & cultuurhistorie en de Kenniswerkplaats - email
  • Henk Selles - Bestuurslid met portefeuille Dorpen & leefbaarheid - email
  • Erik van der Stouwe - Bestuurslid met portefeuille Toerisme & Recreatie - email
  • Siep Groen - Bestuurslid met portefeuille Agro & Food - email
  • Harry Geurts- Secretaris - email

 

Het bestuur wordt ondersteund door projectuitvoerder Jan-Olaf Tjabringa - email - 088-7844300

Jaaroverzicht 2019