Over ons

Over ons

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een samenwerking van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties onder andere op het gebied van natuur, landbouw, landschap, toerisme & recreatie en energie & duurzaamheid. Wij zijn de gebiedsontwikkelings- en samenwerkingspartner voor overheden, financiers, investeerders, gebiedspartijen én particuliere initiatiefnemers.

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een samenwerking van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties onder andere op het gebied van natuur, landbouw, landschap, toerisme & recreatie en energie & duurzaamheid. Wij zijn de gebiedsontwikkelings- en samenwerkingspartner voor overheden, financiers, investeerders, gebiedspartijen én particuliere initiatiefnemers. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en streeft efficiency en meerwaarde voor haar leden na. De coöperatie is van en voor haar leden.

Het bestuur van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta bestaat uit: 

  • André Klumpje - Voorzitter, bestuurslid en portefeuillehouder Duurzaamheid & Energie  - email 
  • Freek Nabers - Penningmeester en bestuurslid - email
  • Albert Corporaal - Bestuurslid met portefeuille Landschap & cultuurhistorie en de Kenniswerkplaats - email
  • Henk Selles - Bestuurslid met portefeuille Dorpen & leefbaarheid - email
  • Beent Keulen - Bestuurslid met portefeuille Toerisme & Recreatie - email
  • Siep Groen - Bestuurslid met portefeuille Agro & Food - email
  • Harry Geurts- Secretaris - email

 

Het bestuur wordt ondersteund door projectuitvoerder Jan-Olaf Tjabringa - email - 088-7844300