Werken aan Uitvoeringsprogramma 2018-2020 | 14-10-2017

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta werkt de komende maanden aan een nieuwe uitvoeringsprogramma voor de periode 2018-2020. Op 14 september vond hiervoor de aftrap plaats met een brainstorm.

Er is teruggekeken naar de afgelopen periode. Wat is gelukt, wat is niet gelukt en welke ontwikkelingen zien we de komende jaren voor ons? De brainstorm leverde ons veel dwarsverbanden op tussen Agro & Food, Toerisme & Recreatie, Duurzaamheid & Energie, Dorpen & Leefbaarheid en Natuur & Landschap. In de periode oktober tot en met december vindt de meer specifieke uitwerking plaats in de verschillende themagroepen. Alle leden van de Gebiedscoöperatie komen zo aan bod en kunnen zo zelf meewerken aan het nieuwe uitvoeringsprogramma. 

Gedurende de periode 2018-2020 passeren we ook de cruciale 3-jaren termijn. De grote vraag is of onze vernieuwende manier van werken volhoudbaar is naar de toekomst toe. De coöperatie is van onderop opgericht en werkt op een nieuwe manier aan gebiedsontwikkeling. De samenwerking met het gebied, met de mensen die er wonen en werken staat daarbij voorop. De overheden zijn in deze vorm heel belangrijke partners en doen mee waar doelen en belangen elkaar kunnen versterken. In januari 2018 wordt het nieuwe uitvoeringsprogramma vastgesteld door de Gebiedsraad, de 27 leden. Na onze verjaardag van 3 jaar gaat de coöperatie voor haar eerste lustrum!