Watersportverbond is nieuw lid van Gebiedscoöperatie IJsseldelta

Over ons

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is blij het Watersportverbond te kunnen voorstellen als nieuw lid van de coöperatie. Water maakt in de IJsseldelta vanzelfsprekend een belangrijk deel uit van het “werkgebied”. Het water is er vaak beeldbepalend. Ook in beleid en toekomstplannen komt water als thema vaak terug. Of het nu gaat om waterveiligheid, waterkwaliteit, waterbeheersing of het beleefbaar maken van water voor toerisme en recreatiedoeleinden. Voor velen geldt dat water boeit. En dat geldt zeker voor het Watersportverbond.

Het regioteam Overijssel en Noordoostpolder behartigt de (nautische) belangen van alle watersporters en die van de aangesloten watersportverenigingen in de IJsseldelta. Bevaarbaarheid van het water, de veiligheid op het water, de bereikbaarheid van havens/aanlegplaatsen en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s. Op veel van deze thema’s vinden de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en het Watersportverbond elkaar en kunnen zij voor elkaar van meerwaarde zijn met de inbreng van eigen ervaring, expertise en contacten.

De Gebiedscoöperatie kijkt uit naar een vloeiende en mooie samenwerking waarin de coöperatie en het Watersportverbond elkaar kunnen versterken in de bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de IJsseldelta en specifiek op het thema water. Het Watersportverbond zal deel uitmaken van de themagroep Toerisme & Recreatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Erik van der Stouwe, bestuurslid recreatie & toerisme