Vingersteigers in Wilsum

Over ons

In de haven van Wilsum kon altijd al aangemeerd worden door passanten, maar vanaf zaterdag 9 juli zijn daarvoor extra voorzieningen aangebracht. Als onderdeel van het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’, werden 3 vingersteigers aangelegd die het gebruik van de aanmeerplekken sterk vereenvoudigd. Tijdens de ‘opening’ kwam de recent opgeleverde watertaxi voor een proefvaart even buurten in Wilsum. De aangeboden barbecue voor de leden van de watersportvereniging Wilsum maakte de middag compleet.

Het doel van het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’ is om meer voorzieningen aan te bieden op en rond het vaarwater in de IJsseldelta bij Kampen. Daarmee wordt niet alleen het toerisme gestimuleerd, maar biedt het ook de mogelijkheid voor de bewoners van Kampen om uitstapjes te maken naar interessante plekken in (het buitengebied van) Kampen.

In totaal wordt op 6 locaties gewerkt aan het versterken van die verbinding. Denk hierbij aan de uitbreiding van aanmeermogelijkheden bij Erf 1, de te ontwikkelen minicamping bij watersportvereniging IJsselmuiden en de komst van de watertaxi en de aanleg van vingersteigers in Wilsum. “Met de aanleg van 3 vingersteigers vergroten wij de mogelijkheden voor passanten om in Wilsum te verblijven, eventueel als onderdeel van vaararrangementen. Het zou leuk zijn als de watertaxi een paar keer per jaar naar Wilsum zou komen, bijvoorbeeld om mensen uit Kampen op excursie te laten gaan naar de wilde kievitsbloemen die hier in het buitengebied in het voorjaar bloeien”, aldus Ronald Karel, voorzitter van de watersportvereniging Wilsum.

Het totale project kan gerealiseerd worden met steun vanuit het ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’. Het is beter bekend als een Leader-project met middelen vanuit Europa, provincie Overijssel en de gemeente Kampen. De uitvoering is in handen van IJsseldelta Marketing en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta.