Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht gepresenteerd

Over ons

Op 19 oktober is het Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht gepresenteerd aan de bestuurders van Natura 2000 Zwarte Water en Vecht. In het najaar van 2016 zijn bewoners van het gebied Zwarte Water en Vecht uitgenodigd om ‘hun verhaal’ over het gebied te delen. Deze uitnodiging heeft een vervolg gekregen in het door een werkgroep opgestelde Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht.

Het verhaal van het landschap gekoppeld aan recreatie & toerisme, lijkt op voorhand de meest logische en kansrijke combinatie te zijn. In het opgestelde programma heeft dit dan ook het zwaartepunt gekregen. Het programma legt de focus op een aantal deelgebieden: De Veldiger Buitenlanden, De Brommert, Ruimzicht en Bruggenhoek. Voor elke deelgebied zijn concrete uitvoeringsprojecten bedacht die de beleving langs het Zwarte Water en de Vecht doen vergroten. Het is nu aan de Provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland, Staatsbosbeheer en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta om tot concrete uitvoering over te gaan. De binnen de cooperatie actieve themagroep Toerisme & Recreatie zal de komende periode hierop toezien.

 

Voor meer informatie over dit project en de voortang kunt u contact opnemen met Jan-Olaf Tjabringaprojectuitvoerder

Download hier het Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht.