Uitvoering Groene Loper IJsseldelta gestart: 13 hoogstam fruitbomen voor instelling Muiderheem

Over ons

Deelnemers van de Groene Loper IJsseldelta zijn gestart met de uitvoering van hun projecten. Zo zijn bij instelling Muiderheem in Genemuiden afgelopen woensdag door Henk Selles, bestuurslid Gebiedscoöperatie IJsseldelta, en Jeroen Tersmette, initiatiefnemer namens de hoogstambrigade Zwartewaterland, 13 hoogstam fruitbomen geplant. Het project is onderdeel van de brigade die in de vier kernen binnen de gemeente alle fruitbomen onderhoudt.

“Wij proberen meer fruitbomen te plaatsen en het liefst mooie boomgaarden. Het is belangrijk dat natuurbeleving en biodiversiteit gecombineerd worden met groene projecten binnen de kernen”, aldus Jeroen Tersmette. De brigade onderhoudt niet alleen, maar legt maatschappelijk ook verbindingen met andere organisaties. Zij doen dat samen met de gemeente Zwartewaterland, De Veldschuur en Landschap Overijssel. Met hun steun vormen zij de Hoogstambrigade Zwartewaterland. Daarnaast zijn er contacten met Philadelphia, De Linde en Lenteheuvel, maar ook met de BSO en basisscholen.

Dit project ontving van diverse organisaties een financiële bijdrage, waaronder vanuit 4D lokale initiatieven. De Groene Loper IJsseldelta – een project van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta – is een van de andere partijen. Henk Selles mocht dan ook een Notaris appelboom als zijn favoriet planten. De coöperatie draagt met dit project bij aan haar doelstelling om te werken aan een vitale en prachtige IJsseldelta. “Het is essentieel dat we dat samen met bewoners, bedrijven en gebiedspartijen doen. De aanplant van 13 fruitbomen is daar een prachtig voorbeeld van, waar wij als coöperatie graag onze bijdrage aan leveren” aldus Henk Selles.

In de komende maanden zullen meer projecten vanuit de Groene Loper IJsseldelta van start gaan.