Toekomstbestendig boeren in de IJsseldelta | 23-04-2018

Op vrijdag 20 april vond in het MFD ‘An de Steege’ in Zalk de bijeenkomst ‘Toekomstbestendig boeren in de IJsseldelta’ plaats. Op uitnodiging van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta waren zo’n vijftig agrariërs, bestuurders en andere belangstellenden naar het mooie IJsseldorp Zalk gekomen. Zij werden geïnformeerd over de resultaten van het project ‘Uitdagend Boeren in een vitaal landschap’. Daarnaast was er veel aandacht voor het toekomstperspectief van de landbouw in de IJsseldelta. Speciale gast was Tweede Kamerlid en melkveehouder Maurits von Martels.

De bijeenkomst ging van start met het voorstellen van Siep Groen, de nieuwe bestuurder Agro & Food van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. De heer Groen woont in Zwolle, is boerenzoon en werkt in het dagelijks leven als seniorbeleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierna volgden in het kader van ‘Uitdagend boeren’ presentaties over kringloopboeren, smaakmakers van de IJsseldelta en verbreding. Aansluitend ging de heer Von Martels in op een aantal actuele thema’s in de agrarische sector en de manier waarop hij de belangen van agrariërs en de regio in politiek Den Haag onder de aandacht probeert te brengen.


De boer op
Na de lunch met streekproducten uit de IJsseldelta, stond het middagprogramma in het teken van excursies bij melkveehouderij Blankvoort en geitenhouderij Twiegweerd. Tijdens deze bedrijfsbezoeken vertelden de ondernemers over de keuzes en maatregelen die zij nemen om hun bedrijf zo toekomstbestendig mogelijk te maken. In het MFD in Zalk vond op dat moment gelijktijdig een workshop plaats over verbreding in de agrarische sector. Aan het eind van middag was er een plenaire terugkoppeling en werden de tekeningen van de aanwezige cartoonist bekeken. Deze tekeningen gaven een humoristisch en goed beeld van het proces en de resultaten van de bijeenkomst. De tekeningen werden als opbrengst van de dag overhandigd aan de nieuwe bestuurder Siep Groen.

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en blijft zich inzetten voor een vitale en duurzame agrarische sector in de IJsseldelta. De inzet en deelname van agrariërs blijft daarbij van cruciaal belang. Agrariërs die kansen zien voor samenwerking en hun bijdrage willen leveren aan de projecten kunnen zich melden bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta.