Start Dorpen en Zon in de IJsseldelta

Over ons

Dorpen spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid in het buitengebied. Veel dorpen beschikken over een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) is dan ook gestart met het project ‘Dorpen en Zon’ en wil met dit project het belang van deze ontmoetingsplekken verbinden met de opgave rondom duurzaamheid & energie. De GCIJ voert dit project uit in samenwerking met Grafhorst, Kampereiland, Mastenbroek en ’s Heerenbroek.

Het project zet concreet in op het benutten van daken van dorpshuizen en andere publieke gebouwen voor de opwek van duurzame zonne-energie. Het doel van het project is tweeledig: Ten eerste wil de GCIJ samen met de vier genoemde dorpen/leden bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Ten tweede willen de partijen door dit project het bewustzijn rondom verduurzaming verder stimuleren en inwoners enthousiasmeren om mee te doen.

In de eerste fase van het project werkt de GCIJ samen met de genoemde partijen een aantal business cases uit, deze worden vervolgens getoetst op haalbaarheid. De wens is uiteraard dat er vier business cases uitgevoerd worden, met een breed draagvlak onder deelnemende dorps-, stads- en streekbewoners. Het project wordt als een succes gezien, als veel mensen deelnemen, door één of meerdere zonnepanelen aan te schaffen. In het tweede kwartaal van dit jaar verwacht de GCIJ de eerste resultaten voor wat betreft de haalbaarheid van de diverse businesscases. Daarna communiceert de GCIJ breed de mogelijkheden voor deelname van inwoners vanuit de IJsseldelta.