Overhandiging resultaten onderzoek | 04-05-2017

Op 3 mei jl. werden de resultaten van het onderzoek ‘Dorpen in de IJsseldelta’ door Erica van Swaay overhandigd aan gedeputeerde Eddy van Hijum. Het onderzoek vormde een onderdeel van een groter project, waarbij de dorpen eveneens financieel ondersteund konden worden bij kleine activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in de dorpen.

De afsluiting van het project vond plaats op 10 april jl. met een diner en werksessie. Gerard Hendrix (HX), uitvoerder van het onderzoek, vertelde over de resultaten ervan. Zo sprak hij over het langjarig committeren van gebiedspartijen aan elkaar om zo te werken aan leefbaarheid. Participatie mag niet afhankelijk zijn van toevallige beleidsprogramma’s of politieke overwegingen. Ook de kunnen de dorpen nog veel leren van planmatig werken, mensen inzetten op ieders kwaliteiten in plaats van het ‘vervullen van een vacature’. Er is werk aan de winkel voor de dorpen, de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de overheden. Aandacht moet er zijn voor ondersteuning, voor agendering, verantwoordelijkheden en prioritering. Nieuwsgierig geworden naar het hele verhaal? De resultaten van het onderzoek zijn op te vragen bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, via de contactpagina.