Meedenken over de Omgevingsvisie IJsseldelta

Over ons

Wist u dat u mee mag denken over de Omgevingsvisie! De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) nodigt u van harte uit voor een informatie- en werkavond op dinsdagavond 12 februari vanaf 19.45 uur in Gemeenschapscentrum De Driester, Kamperzeedijk 18, Kamperzeedijk-Oost.

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet. Zoals u wellicht weet zijn de overheden druk bezig met het ontwikkelen van een Omgevingsvisie voor hun eigen grondgebied. De visie omschrijft het beleid in hoofdlijnen voor de komende jaren op het gebied van de fysieke leefomgeving. Thema’s als duurzaamheid, gezondheid en veiligheid spelen een belangrijke rol. Bent u als dorpsvertegenwoordiger, bewoner of als vertegenwoordiger van bijvoorbeeld een landschapsorganisatie van het buitengebied al begonnen met het nadenken over een dorps- of gebiedsvisie? Zie volledige tekst.

 

Agenda

19.45 u. Inloop

20.00 u Welkom en inleiding doel en opzet van de avond door Henk Selles, bestuurder Dorpen & Leefbaarheid van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta.

 

Inleiding in de Omgevingswet door Maaike van der Veen (gemeente Kampen), Arnoud

Burkels (gemeente Zwartewaterland), en Arjen Vedder (gemeente Zwolle):

 

  • wat betekent de Omgevingswet /wat verandert er voor inwoners van de IJsseldelta?
  • wat betekent de Omgevingswet voor een gebiedsvisie van onderop?
  • aandacht voor integrale benadering, rollen, meewegen van draagvlak

 

Stand van zaken en aanpak drie gemeentelijke omgevingsvisies (en omgevingsplannen)

 

20.45 Pauze

 

21.00 u

In groepjes interactief input verzamelen voor het vervolg. Integrale benadering, keuzes en verbinding. Over rollen: wie doet wat, vooral wat doet het dorp/ gebied zelf. Vervolg, afspraken

 

21.30 tot 22.00 u

Informele nabespreking met drankje.