Kansen voor nieuwe natuur en verbreding bedrijfsvoering | 10-02-2017

De provincie Overijssel wil in het kader van de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur (robuust natuurnetwerk) 73 hectare begrenzen als nieuwe natuur. Voor de begrenzing van deze hectares wordt gezocht naar geïnteresseerde particuliere grondeigenaren die vooral hun grondeigendom langs de IJssel, Ganzediep en Goot hebben liggen. Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor de inrichting en ook voor het beheer. De beheersubsidie SNL (subsidie natuur en landschap) is voor wat betreft de hoogte afhankelijk van het natuurbeheertype dat er aan verbonden wordt.

De Gebiedscooperatie juicht met partners die initiatief van harte toe. Het biedt kansen voor (agrarische) ondernemers die hun bedrijf willen verbreden en mee willen werken aan de kwaliteit van natuur en landschap in onze mooie delta. Ook levert het een bijdrage aan de biodiversiteit in het landelijk gebied en daarmee aan de kwaliteit van water, bodem en lucht. Het bestuur zoekt mede naar geïnteresseerde ondernemers om met hen van gedachten te wisselen over de kansen, mogelijkheden en samenwerking met partners op dit gebied.

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met Jan Olaf Tjabringa (email / 06-27095640) en/of Lammert Kragt (email / 06-21517940)