Initiatieven Sociale Kwaliteit

Over ons

De provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren. Stimuland heeft hiervoor de 4D aanpak ontwikkeld. In Overijssel zijn in iedere regio 4D makelaars beschikbaar om initiatieven met sociale kwaliteit te ondersteunen. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. Er is per jaar, per regio, een budget van 25.000 euro beschikbaar voor deze initiatieven met sociale kwaliteit. Hebt u als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat uw woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Dan kunt u gebruikmaken van een deel van dit budget. De beoordeling of u in aanmerking komt voor een budget wordt uitgevoerd door een kleine commissie deskundige leden.

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen (zolang het beschikbare budget toereikend is). Gezien het bijeenkomsten van de commissie is het wenselijk om de aanvragen 10 dagen voor de onderstaande data in te dienen: 16 april, 11 juni, 17 september, 29 oktober en 10 december.

 

Voor wie?

Deze bijdrage voor sociale kwaliteit is bedoeld voor inwoners van de regio Noordwest Overijssel. Dit betreft de gemeenten Zwolle, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland. U kunt aanvragen namens een vereniging, stichting, coöperatie, als bewoner of als ondernemer.  

 

Aan welke criteria moet uw initiatief voldoen?  

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor sociale kwaliteit moet een initiatief aan een beperkt aantal voorwaarden voldoen: 

 

 • Het initiatief levert op korte en langere termijn een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt, de wijk of het dorp. 
 • Er is een aantoonbaar draagvlak voor het initiatief.
 • Uw initiatief sluit aan bij gemeentelijk beleid.
 • Als er vergunningen nodig zijn voor uw initiatief, dan hebt u bij de gemeente gecontroleerd of u die vergunningen kunt krijgen.
 • U steekt zelf de handen uit de mouwen en deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in uw aanvraag. Vrijwillige inzet mag benut worden als vorm van cofinanciering (zie ook punt 9). 
 • Uit het voorstel blijkt hoe het resultaat van het initiatief een effect heeft voor de langere termijn.  
 • Uw project is financieel haalbaar (te maken), u heeft een begroting en een dekkingsplan opgenomen in uw aanvraag. 
 • U mag per project één keer subsidie aanvragen.
 • Er moet sprake zijn van cofinanciering, de sociale kwaliteit bijdrage is maximaal 50% van de totale kosten. 
 • De uitvoering van het project start binnen 12 maanden na toekenning van de bijdrage. 

 

Welke budgetten zijn beschikbaar?  

 • Voor evenementen, activiteiten en materialen geldt: eenmalig  en maximaal 50% van de begroting, tot een maximum van € 1.000 euro.
 • Voor haalbaarheidsonderzoeken of visieontwikkeling geldt maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 3.000 euro

 

Waarvoor zijn sociale kwaliteit budgetten niet bedoeld?  

 • Initiatieven of activiteiten die al uitgevoerd zijn.
 • Aanbodgerichte initiatieven (het op eigen initiatief aanbieden van producten, diensten, activiteiten of evenementen door bedrijven of organisaties) en investeringen voor particulier bezit.
 • Exploitatiekosten, (regulier) onderhoud, onvoorziene kosten, reis- of verblijfskosten, de afbetaling van schulden en bijdragen aan goede doelen.
 • Structurele personele kosten worden niet vergoed. Hele uitzonderingen verhaal weggehaald.
 • Restauraties aan gebouwen vallen buiten deze regeling. Kleine projecten met groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid zijn bespreekbaar.

 

Hoe kunt u aanvragen? 

U bespreekt uw initiatief voor sociale kwaliteit voor indiening met de 4D makelaar uit uw regio.  Rienke Vedders – Dekker voor de regio Noordwest Overijssel, Na dit overleg kunt u de aanvraag bestaande uit de beschrijving van het initiatief en de begroting indienen. U stuurt deze naar door Lucie Otten;