Groene Loper IJsseldelta bezoekt Wilsum | 23-06-2017

Afgelopen maandagavond 19 juni trok een grote groep mensen door de uiterwaarden bij Wilsum. In het kader van de Groene Loper IJsseldelta kwamen initiatiefnemers van lokale ‘groene’ projecten uit het gebied, betrokken organisaties en andere geïnteresseerden bij elkaar om elkaar te ontmoeten, over elkaars projecten te horen en om de toegekende vouchers in ontvangst te nemen.

Uitreiking Vouchers Groene Loper IJsseldelta

Albert Boeve, voorzitter Dorpsbelangen Wilsum, leidde aan het begin van de avond de aanwezigen rond door de uiterwaarden en liet zien hoe de bewoners van het dorp gezamenlijk zorg dragen voor het landschap: het plaatsen van voorzieningen en het onderhoud hiervan. Zijn boodschap aan de aanwezigen was: “leefbaarheid begint bij jezelf”. Uit de enthousiaste verhalen van de aanwezige initiatiefnemers blijkt dit ook: buurtbewoners dragen samen zorg voor hun leefomgeving, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurspeeltuinen, aanplanten van bomen en bloemen, of het ontwikkelen van educatieve projecten voor kinderen.

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta voert het project “Groene Loper IJsseldelta” uit, waarmee de Provincie Overijssel lokale buurtinitiatieven op het gebied van groen, landschap en biodiversiteit ondersteunt. Het doel van het project en van de betrokken initiatieven is om bewoners meer te betrekken bij hun leefomgeving en de relatie tussen platteland en stad te versterken. Initiatiefnemers konden in het afgelopen jaar budget aanvragen voor één of meerdere projecten. Het bestuur van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+ (SPLIJ+) beoordeelde als onafhankelijk adviesorgaan de aanvragen. In totaal 23 ‘groene projecten’ in de IJsseldelta hebben het afgelopen jaar, in twee aanvraagrondes, ondersteuning ontvangen door de Groene Loper IJsseldelta.

Tijdens de avond in Wilsum reikte de voorzitter van de SPLIJ+, Klaas van der Wal, de tweede ronde vouchers uit, aan maar liefst zestien projecten. Net als in de eerste aanvraagronde was de diversiteit in aanvragen groot. Zo worden in Zalk en bij buurtboomgaard Tichelgaten in Windesheim informatieborden geplaatst om bezoekers te informeren over het landschap, kunnen De Veldschuur in Rouveen en Museum Schoonewelle in Zwartsluis educatieve projecten voor basisschoolkinderen realiseren en worden op verschillende plaatsen in de IJsseldelta fruitboomgaarden aangelegd.  

Alle initiatiefnemers zullen de komende maanden aan de slag gaan met het realiseren van hun projecten, in het najaar van 2017 wordt een bijeenkomst georganiseerd waarop teruggekeken wordt op alles wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Intussen beraadt de organisatie van de Groene Loper IJsseldelta zich op een vervolg, zodat het netwerk van groene initiatieven in de IJsseldelta nog verder versterkt kan worden.