Gebiedscoöperatie IJsseldelta ambitieus voor 2019

Over ons

In 2019 zet de Gebiedscoöperatie IJsseldelta zich ook weer volop in voor het versterken van de leefbaarheid in en de kwaliteit van het gebied. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Mastenbroek werd André Klumpje benoemd als bestuurslid voor Duurzaamheid & Energie waardoor alle bestuursposten ingevuld zijn. Ook werd kennisgemaakt met de nieuwe secretaris Harry Geurts. Daarmee zijn belangrijke posten ingevuld en kan het nu voltallige bestuur met goede ondersteuning het komend jaar verder werken aan een stabiele organisatie met waardevolle projecten en samenwerkingen.

De 25 gebiedspartijen die lid zijn van de coöperatie werken in 2019 onder meer aan de Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050, aan het vinden van nieuwe bronnen van financiering voor langjarig landschapsbeheer en aan het vergroten van het aantal aanmeerlocaties voor een unieke beleving van de Delta. Langs het Zwarte Water en de Vecht wordt verder gewerkt aan enkele projecten om het gebied langs het water toegankelijker te maken. Ook vanuit de agrarische sector vinden volop activiteiten plaats. IJsseldelta Boert Bewust en Boerderijeducatie zullen dit jaar van start gaan om het verhaal van de boer, het erf en omliggende landschap breed uit te dragen en daarmee de verbinding te zoeken met de samenleving. Voorzitter Ties de Groot: “We gaan ons vierde jaar in met veel mooie projecten en een betrokken achterban. Maar ook ligt er een uitdaging om samen met de overheden te zoeken naar meer stabiliteit voor de organisatie, dat is de grote uitdaging voor 2019”. Wilt u bijdragen aan de kwaliteiten van de IJsseldelta, ziet u kansen voor samenwerking? Leg dan contact met ons.