Aanvulling bestuur en vastgesteld UP | 26-01-2018

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is in beweging! Het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden. Erna Palland is bereid gevonden om de portefeuille Toerisme & Recreatie over te nemen van Cor Pierik. Erna woont in het gebied, heeft vanuit haar werk ervaring met het toeristisch & recreatief beleid én is zelf eigenaar van een bed & breakfast in IJsselmuiden. Henk Selles neemt de portefeuille Dorpen & Leefbaarheid over van Erica van Swaay.

Henk is altijd nauw betrokken geweest bij het Nationaal Landschap IJsseldelta, was voorzitter van de kopgroep en betrokken bij de leefbaarheid aan de Kamperzeedijk. Beide bestuursleden heten wij van harte welkom en wensen wij veel succes bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Op woensdag 17 januari is het Uitvoeringsprogramma 2018-2020 (UP) vastgesteld. Het UP geeft de richting voor de komende jaren aan met daarin vermeld alle projecten die we als coöperatie voor ogen hebben en/of al aan werken. Ook in dit UP zetten we breed in op een gebiedsbrede aanpak. Er zit zoveel verwevenheid tussen landschap, leefbaarheid en bijvoorbeeld duurzaamheid dat het een ook niet zonder het ander kan. In de komende periode proberen we de voorgestelde projecten startklaar te maken. Hiervoor is inzet nodig op het vlak van financiering, beleid, netwerken en uiteraard het belang van de projecten voor diverse partijen en het gebied. We gaan er voor, doet u mee?  

Download: Uitvoeringsprogramma 2018-2020