16 november: bijeenkomst Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht | 10-02-2017

Op woensdag 16 november 2016 vindt een inloopbijeenkomst plaats voor belanghebben-den en belangstellenden. Tijdens de inloopbijeenkomst informeren wij de bezoekers over het concept ontwerp-inrichtingsplan en leggen we uit hoe zij het beste een reactie in kunnen dienen als daar behoefte aan is. Er zijn voldoende inkijkexemplaren aanwezig van het concept ontwerp inrichtingsplan om het plan in te kunnen zien en een aantal keren wordt het plan op hoofdlijnen gepresenteerd.

Voor grondeigenaren in het uitwerkingsgebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is het mogelijk om een individueel gesprek aan te vragen van een half uur tijdens de informatiebijeenkomst. De maatregelen worden toegelicht en we staan zeker ook stil bij wat dit voor u betekent. Na afloop ontvangt u het concept ontwerp inrichtingsplan en de kaarten die relevant zijn voor uw situatie. Mocht er na afloop behoefte zijn aan meer 
informatie, dan kan alsnog een afspraak worden ingepland.

Datum: 16 november 2016
Tijd: 15.00 – 21.00 uur
Locatie: Hotel Zwarte Water, De Vlakte 20, 8064 PC Zwartsluis

Na 16 november 2016 kunt u het ontwerp inrichtingsplan inzien via:
www.overijssel.nl/uiterwaardenzwartewatervecht

Grondeigenaren kunnen zich melden voor een afspraak via:
M.vd.Lei-Sluiter@overijssel.nl, 038 499 83 72.