Schelle-Oldeneel

Over ons

Het Oldenelerpark ligt tussen Zwolle zuid en het Natura 2000 gebied in de IJsseluiterwaarden. Dit gebied is als groen uitloopgebied bij de bouw van de wijk eind jaren 90 als stadspark ingericht. Er heeft zich een gevarieerde flora en fauna ontwikkeld. Eeuwenoude kolken met moerasoevers, bloemrijke graslanden, een bloemrijke dijk, een bosje met een ooievaarskolonie.

Er komen allerlei ontwikkelingen op het gebied af, zoals de dijkversterking en de ontwikkeling van het IJsselcentrale gebied. Een goed moment om je door Theo de Kogel, die jarenlang als ecoloog bij de provincie Overijssel werkte, eens kennis te laten maken met het gebied.

Wat: wandeling door het park onder leiding van ecoloog Theo de Kogel.
Wanneer: 09.00 uur en 14.00.
Duur: ongeveer 1 tot maximaal 1.5 uur.
Verzamelen: boven aan de dijk (Beekmanpad) tegenover Ooievaarsbos.