In de Huifkar van Hogeboom voor een rondje Brommerd

Over ons

Even de benen laten rusten voor een rondje in de huifkar van Hogeboom door het prachtige natuurgebied de Brommerd. Het kan om 10.30 en 13.30 uur, vertrekt vanaf Natuurboerderij Hogeboom, Verkavelingsweg 4a in Hasselt. Kosten zijn € 5,00 pp.

Kievitsbloemenreservaat de Brommerd 
In dit natuurreservaat, ook wel het Streukeler Buitenland genoemd, ligt het grootste kievitsbloemenveld van West-Europa. De wilde kievitsbloem is een zeldzaam bolgewas dat hier elk voorjaar vanaf half april volop bloeit. Om ze te behouden is het belangrijk dat de hooilanden regelmatig overstromen, vanwege het dunne laagje voedselrijk slib dat dan achterblijft. Door de aanleg van de Afsluitdijk (1932) en de zuidelijke dijk van de Noordoostpolder (1936) gebeurt dat niet meer vanuit de IJssel, maar alleen nog door het Zwarte Water. Ook hier maait Natuurboerderij Hogeboom pas laat in de zomer. Vogels, zoals de rietzanger, blauwborst en roerdomp profiteren daarvan. Om te kunnen blijven genieten van dit natuurschoon is een deel van het gebied afgesloten. In het voorjaar organiseert eigenaar Staatsbosbeheer vaar-wandelexcursies naar natuurreservaat De Brommerd.

Wandelen in de Brommerd 
www.natuurboerderijhogeboom.nl