Recreatie & toerisme

Over ons

Toeristische ondernemers hebben samen de website www.indeijsseldelta.nl ontwikkeld om meer dagrecreanten en toeristen naar de IJsseldelta te trekken. Verder lopen er initiatieven op het gebied van nieuwe arrangementen en geeft een nieuw toeristisch kompas richting aan. In dit kompas spelen water, (streek)voeding, cultuurhistorie en zingeving (religie) een belangrijke rol.

Portefeuillehouder Toerisme & recreatie: Erna Palland - email

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta werkt momenteel aan: Beleving Zwarte Water & Vecht (2.1 uit UP 2018-2020).