Duurzaamheid & energie

Over ons

Ondernemers zijn op zoek naar samenwerkingsvormen om de productie en het gebruik van vooral zonne- en windenergie te bevorderen.

Deze twee vormen van duurzame energie bleken uit onderzoek van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta het meest kansrijk in de IJsseldelta.
Zonne-energie is vooral interessant vanwege het maatschappelijk rendement: verduurzaming. Het draagt bij aan een bewustwording en verstevigt de (financiële) positie van de school of het dorpshuis vanwege een lagere energienota.

Windenergie is interessant vanwege zowel financieel als maatschappelijk rendement. Daarnaast is de IJsseldelta qua windopbrengst een gunstig gebied voor windenergie, maar vraagt het tegelijk om een zorgvuldige landschappelijke afweging. Reden genoeg om beide opties in het gebied serieus en met zorg te verkennen!

Portefeuillehouder: Ben van de Vegt - email