Over ons

Over ons

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een samenwerking van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties onder andere op het gebied van natuur, landbouw, landschap, toerisme & recreatie en energie & duurzaamheid. Wij zijn de gebiedsontwikkelings- en samenwerkingspartner voor overheden, financiers, investeerders, gebiedspartijen én particuliere initiatiefnemers.

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een samenwerking van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties onder andere op het gebied van natuur, landbouw, landschap, toerisme & recreatie en energie & duurzaamheid. Wij zijn de gebiedsontwikkelings- en samenwerkingspartner voor overheden, financiers, investeerders, gebiedspartijen én particuliere initiatiefnemers. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en streeft efficiency en meerwaarde voor haar leden na. De coöperatie is van en voor haar leden.

De coöperatie werkt vanuit een uitvoeringsprogramma 2018-2020, welke begin 2018 is vastgesteld door de leden. U kunt het uitvoeringsprogramma hier downloaden. Het programma is voortgekomen uit het Strategisch Plan, welke u hier kunt downloaden en uit vele gesprekken met de leden van de GCIJ.   

 

Het bestuur van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta bestaat uit: 

  • Ties de Groot - Voorzitter en penningmeester - email 
  • Albert Corporaal - Secretaris en bestuurslid met portefeuille Landschap & cultuurhistorie en de Kenniswerkplaats - email
  • Freek Nabers - Penningmeester en bestuurslid - email
  • Henk Selles - Bestuurslid met portefeuille Dorpen & leefbaarheid - email
  • Vacant - Bestuurslid met portefeuille Duurzaamheid & Energie -
  • Erna Palland - Bestuurslid met portefeuille Toerisme & Recreatie - email 
  • Siep Groen - Bestuurslid met portefeuille Agro & Food - email

 

Het bestuur wordt ondersteund door projectuitvoerder Jan-Olaf Tjabringa - email - 088-7844300

Ter versterking van het bestuur en de activiteiten van de GCIJ, zijn wij op zoek naar een Bestuurder Duurzaamheid & Energie en een Secretaris