Nieuws

Aanvulling bestuur en vastgesteld UP
26-01-2018

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is in beweging! Het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden. Erna Palland is bereid gevonden om de portefeuille Toerisme & Recreatie over te nemen van Cor Pierik. Erna woont in het gebied, heeft vanuit haar werk ervaring met het toeristisch & recreatief beleid én…

lees verder »


Krachten bundelen in de IJsseldelta
24-11-2017

Op woensdagavond 22 november vond in het bezoekerscentrum van Stoomgemaal d’Olde Mesiene een bijeenkomst plaats van IJsseldelta Marketing en Stichting In de IJsseldelta. De avond werd goed bezocht door zo’n 50 ondernemers en ambassadeurs die allen actief zijn in de vrijetijdssector in de IJsseldelta.…

lees verder »


Open huis Groene Loper IJsseldelta
17-11-2017

Op maandagavond 27 november houdt de Groene Loper IJsseldelta een “open huis” in ontmoetingscentrum Het Anker in Westenholte, Zwolle. Groene initiatieven uit de IJsseldelta die het afgelopen jaar hebben meegedaan aan de Groene Loper IJsseldelta presenteren hun initiatief en ervaringen tijdens een postermarkt…

lees verder »


Werken aan Uitvoeringsprogramma 2018-2020
14-10-2017

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta werkt de komende maanden aan een nieuwe uitvoeringsprogramma voor de periode 2018-2020. Op 14 september vond hiervoor de aftrap plaats met een brainstorm.

lees verder »


Boeren tekenen voor beheer weidevogels regio IJsseldelta
10-11-2017

De familie Den Uijl-Postma uit Kamperveen is bereid gevonden om Weidevogelboer te worden. En de familie Snel wil het huidige contract graag uitbreiden om nog meer extra zorg te kunnen besteden aan de weidevogels in de regio IJsseldelta. Daarmee is meer dan de benodigde compensatie-opgave bereikt in de…

lees verder »


Zaterdagmiddag 2 september POLDERCONCERT Mastenbroek
29-08-2017

Zaterdagmiddag 2 september 2017 organiseert de commissie Mastenbroek Gastvrij weer het jaarlijks terugkerend Polderconcert. Met de Nederlands Hervormde kerk als achtergronddecor zal het concert plaatsvinden in het park achter de kerk. Dit jaar hebben we muziekvereniging de Broederband uit Kampen uitgenodigd…

lees verder »


Groene Loper IJsseldelta bezoekt Wilsum
23-06-2017

Afgelopen maandagavond 19 juni trok een grote groep mensen door de uiterwaarden bij Wilsum. In het kader van de Groene Loper IJsseldelta kwamen initiatiefnemers van lokale ‘groene’ projecten uit het gebied, betrokken organisaties en andere geïnteresseerden bij elkaar om elkaar te ontmoeten, over elkaars…

lees verder »


19 juni Groene Loper IJsseldelta
01-06-2017

Op maandagavond 19 juni organiseert de Groene Loper IJsseldelta een speciale avond, met rondleiding door de uiterwaarden bij Wilsum en de feestelijke uitreiking van vouchers aan initiatieven uit het gebied.

lees verder »


Iedereen welkom tijdens Kunst & Cultuurroute Schelle Oldeneel
22-05-2017

Je laten inspireren, motiveren, opladen met nieuwe initiatieven en ideeën: het kan allemaal in Schelle Oldeneel. Op vrijdag 23 juni van 15.00 uur tot 19.00 uur en zaterdag 24 juni van 12.00 tot 17.00 uur vindt voor de derde keer de Kunst & Cultuurroute plaats. Iedereen is van harte welkom om te genieten…

lees verder »


Bijen, de otter en de IJsseldelta: thema-avond over biodiversiteit
16-05-2017

Op maandagavond 8 mei organiseerde de Groene Loper IJsseldelta een speciale avond. Een belangrijk doel van de Groene Loper en een thema binnen verschillende aangesloten initiatieven is biodiversiteit: hoe zorg je voor een afwisselende, diverse leefomgeving voor planten en dieren? De Groene Loper IJsseldelta…

lees verder »


Overhandiging resultaten onderzoek
04-05-2017

Op 3 mei jl. werden de resultaten van het onderzoek ‘Dorpen in de IJsseldelta’ door Erica van Swaay overhandigd aan gedeputeerde Eddy van Hijum. Het onderzoek vormde een onderdeel van een groter project, waarbij de dorpen eveneens financieel ondersteund konden worden bij kleine activiteiten ten behoeve…

lees verder »


IJsseldelta gaat voor weidevogels
28-04-2017

‘Straks zijn ze voorgoed gevlogen’ staat er op de voorpagina van het lentenummer 2017 van Puur Natuur, het tijdschrift van Natuurmonumenten. Opnieuw wordt door een natuurorganisatie alarm geslagen over de schrikbarende daling van het aantal weidevogels in ons land. Vogelbescherming deed dat al eerder…

lees verder »


Thema-avond Groene Loper: biodiversiteit, de otter en de bij
25-04-2017

Op maandagavond 8 mei 2017 organiseert de Groene Loper IJsseldelta een leuke en leerzame avond over het thema biodiversiteit: hoe hebben mensen, dieren en landschap met elkaar te maken? Speciale aandacht is er voor de otter (icoon van de IJsseldelta) en de bij.

lees verder »


Dorpen bevorderen leefbaarheid IJsseldelta
12-04-2017

Een grote groep inwoners uit de dorpen in de IJsseldelta wil met waardering voor de eigenheid van ieder dorp een aanzet geven tot verhoging van de leefbaarheid. Vooral in het besef dat het de IJsseldelta is wat bindt. Door die verbinding te blijven zoeken geeft de Gebiedscoöperatie IJsseldelta een krachtig…

lees verder »


Wandelen in de IJsseldelta!
10-02-2017

Mooie winterwandeling vanaf ‘de Driester’. Wandelroutes 5, 10 of 15 km omgeving Kamperzeedijk. Zaterdag 10 februari organiseert de activiteitencommissie van ‘de Driester’ een winterwandeling. Er zijn 3 mooie wandelroutes uitgezet. Alle routes starten vanaf ‘de Driester’ aan de Kamperzeedijk.

lees verder »


Groene Loper inspireert!
28-03-2017

Op maandagavond 27 maart hield de Groene Loper IJsseldelta haar tweede bijeenkomst sinds de start in september 2016. De avond, gehouden in Ons Erf op Kampereiland, stond in het teken van elkaar inspireren, samen leren en kennis en ervaring uitwisselen.

lees verder »


Land van Zeearend en Kievitsbloem
17-03-2017

In dit boek gaat het over de unieke flora en fauna van de IJsseldelta. Het gebied ligt in kop van Overijssel en bestaat uit verschillende landschapstypen van polders, meren, meanderende rivieren en prachtige uiterwaarden. Hier groeide kunstenaar Marinus Burgmeijer op.

lees verder »


Stem op Zalk!
13-03-2017

Als trofee winnaar van Kern met Pit van Overijssel, kan Zalk nu kans maken op de nationale titel ” De Gouden Pit” en andere mooie prijzen. Breng nu je stem uit op Zalk met met het project: Poëzie in Zalk. De hoofdprijs is “De Gouden Pit” en een cheque van 3000 euro. De tweede en derde prijs zijn 2000…

lees verder »


Start nieuwe ronde Groene Loper
07-03-2017

IJsseldelta – Op maandag 27 maart 2017 organiseert de Groene Loper IJsseldelta een nieuwe informatieavond, voor bestaande én nieuwe initiatieven op het gebied van biodiversiteit en landschap in de regio.

lees verder »


Succesvolle avond bodembeheer
29-01-2016

Op dinsdagavond 7 februari organiseerde de Gebiedscoöperatie IJsseldelta bij Van der Weerd Landbouwmechanisatie een bijeenkomst over goed bodembeheer. Coen ter Berg, expert bodembeheer kwam uitleg geven over het thema bodemverdichting. Bandenexpert Auke Eelkema van Michelin vertelde over het belang van…

lees verder »


Eerste ronde aanvragen Groene Loper IJsseldelta ingediend
29-01-2016

De eerste ronde van budgetaanvragen voor groene projecten in de IJsseldelta is gesloten! Tot 1 februari hadden initiatiefnemers in de IJsseldelta de kans om hun project of activiteit te omschrijven en een aanvraag voor een ondersteuning van maximaal 1000 euro te doen. Zes initiatieven hebben deze mogelijkheid…

lees verder »


Demo-avond bodembeheer IJsseldelta
29-01-2016

2017 is net een maand oud en de bodem begint weer langzaam op te warmen. Het is dus weer bijna tijd om voor de eerste snede te gaan bemesten. De draagkracht van de bodem is misschien nog niet optimaal. Het is dus belangrijk om met de juiste banden en spanning het land op te gaan om structuurbederf en…

lees verder »


Stichting Vrienden van de Oldematen (De Veldschuur) is lid!
29-01-2016

Op woensdag 11 januari trad de Stichting Vrienden van de Oldematen (De Veldschuur) toe als lid van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Daarmee mogen we het 27e lid verwelkomen.

lees verder »


Eerste nieuwsbrief Groene Loper IJsseldelta
29-01-2016

De Groene Loper IJsseldelta is van start gegaan. Tijdens de eerste informatieavond op 24 oktober bleek dat er al veel ideeën leven in het gebied. Ook gaf de avond nieuwe inspiratie voor mensen die aan de slag willen met groen en biodiversiteit in hun omgeving. Een kort verslag is te lezen in de eerste…

lees verder »


Uitvoeringsprogramma gereed
10-02-2017

In het het najaar van 2016 is het Uitvoeringsprogramma van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta door de leden vastgesteld. Het programma geeft aandacht aan de thema's die we voor het gebied van belang vinden en die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van de IJsseldelta. Het gaat dan om agro-food,…

lees verder »


16 november: bijeenkomst Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
10-02-2017

Op woensdag 16 november 2016 vindt een inloopbijeenkomst plaats voor belanghebben-den en belangstellenden. Tijdens de inloopbijeenkomst informeren wij de bezoekers over het concept ontwerp-inrichtingsplan en leggen we uit hoe zij het beste een reactie in kunnen dienen als daar behoefte aan is. Er zijn…

lees verder »


Kansen voor nieuwe natuur en verbreding bedrijfsvoering
10-02-2017

De provincie Overijssel wil in het kader van de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur (robuust natuurnetwerk) 73 hectare begrenzen als nieuwe natuur. Voor de begrenzing van deze hectares wordt gezocht naar geïnteresseerde particuliere grondeigenaren die vooral hun grondeigendom langs de IJssel,…

lees verder »