Partnerschap Rabobank IJsseldelta

Over ons

Rabobank IJsseldelta is partner van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. De bank is net als de coöperatie verbonden met haar omgeving en wil van betekenis zijn voor de zelfredzaamheid, economische vitaliteit en leefbaarheid in de regio IJsseldelta. Vanuit deze missie mag de Rabobank IJsseldelta zich vanaf 2016 officieel partner noemen van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta.

Rabobank IJsseldelta vindt het belangrijk dat het agrarisch gebied, waarin ook haar klanten ondernemen, toekomstbestendig is. De bank daagt de GCIJ uit om samen met hen en partijen zoals LTO, Kennispoort Regio Zwolle en het AJK te werken aan een toekomstrichting voor het gebied. Daarnaast zijn de verbinding tussen de boer en de burger, economische vitaliteit en leefbaarheid belangrijke thema's voor zowel de bank als de GCIJ. De Rabobank zoekt naast haar financiële bijdrage ook naar andere manieren om de GCIJ te ondersteunen. De bank stelt graag in goed overleg haar kennis, netwerk en communicatiemiddelen ter beschikking, om samen te werken aan een sterke Agro & Food sector en een vitale samenleving.