IJsseldelta

De IJsseldelta is één van de meest bijzondere landschappen van ons land. De bewoners, ondernemers, belangengroepen en professionele organisaties die er werken zijn er trots op. Samen maken we de IJsseldelta!

Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een uniek samenwerkingsverband tussen tientallen gebiedspartijen. Samen staan wij voor een sterke IJsseldelta. Goede ideeën, plannen en projecten van bewoners en ondernemers zijn daarbij onmisbaar. De coöperatie werkt samen met u aan vitale dorpen, versterking van natuur en landschap, een duurzame landbouw en een gezonde regionale economie. Ons werkgebied beslaat het gehele buitengebied van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Een groot deel van dit gebied is het Nationaal Landschap IJsseldelta.

IJsseldelta

Agro & food


Melkveehouders in de IJsseldelta zijn bezig met activiteiten op het gebied van kringlooplandbouw, het aanboren van nieuwe markten, mogelijkheden voor bedrijfsverbreding en streekproducten. Kortom: verduurzamen en verbeteren van rendement gaan hier hand in hand.

Lees meer

Dorpen & leefbaarheid


De Gebiedscoöperatie werkt ook aan het initiëren en verbinden van ideeën om de leefbaarheid binnen en de vitaliteit en kwaliteit van de dorpen te vergroten. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar de beweging tussen stad en platteland en van het platteland naar de stad, met een ontmoeting in het midden.

Lees meer

Inspiratiebijeenkomst IJsseldelta Boert Bewust - 1 november


De Werkgroep IJsseldelta Boert Bewust nodigt u van harte uit voor de inspiratiebijeenkomst op 1 november, 20.00 uur bij Geitenhouderij Twiegweerd in Zak. De werkgroep wil met u delen wat het concept voor de IJsseldelta kan betekenen en peilt graag concreet de belangstelling onder agrariërs om mee te doen met IJsseldelta Boert Bewust. Wij, Jan Anne Roetman, Ben en Janneke Hartemink, Antoon Kanis en Erik Fokker, verwelkomen u graag.

Lees meer

Natuur, milieu & landschap


Op het gebied van landschap en cultuurhistorie is de Gebiedscoöperatie IJsseldelta op dit moment in de verkenningsfase.

Lees meer

Recreatie & toerisme


Toeristische ondernemers hebben samen de website www.indeijsseldelta.nl ontwikkeld om meer dagrecreanten en toeristen naar de IJsseldelta te trekken. Verder lopen er initiatieven op het gebied van nieuwe arrangementen en geeft een nieuw toeristisch kompas richting aan. In dit kompas spelen water, (streek)voeding, cultuurhistorie en zingeving (religie) een belangrijke rol.

Lees meer

Leden


Leden van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta zijn in principe maatschappelijke (belangen)groepen (zoals dorpsverenigingen, natuur- of agrarische verenigingen) of professioneel maatschappelijke partijen (natuur- en landschapsorganisaties) die reeds betrokken waren bij het Nationaal Landschap IJsseldelta of zich later hebben aangesloten. De leden zijn:

Lees meer